Współpraca Psychiatra, Psycholog, Psychoterapeuta

PANELE EKSPERCKIE

.

WSPÓŁPRACA PSYCHIATRA, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Trzeci panel konferencji będzie dotyczył współpracy między psychiatrami, psychologami i psychoterapeutami. Podstawą tego tematu jest samo rozróżnienie wymienionych profesji, które, wydaje się, że w dzisiejszych czasach często wrzucane są do przysłowiowego jednego worka. Czy psychiatrzy, psycholodzy i psychoterapeuci są sobie nawzajem potrzebni zawodowo? Czy ich kompetencje nakładają się na siebie, czy raczej uzupełniają? Jakie wsparcie mogą sobie wzajemnie zaproponować, i jak tego typu współprace wyglądają? Nad tymi i innymi pytaniami pochylimy się w trakcie panelu.
.
.
.
,,Psychiatra - psycholog - psychoterapeuta: współpracownicy czy rywale?" , prof. Bogdan de Barbaro
.

Prof. Bogdan de Barbaro - lekarz psychiatra i psychoterapeuta, profesor nauk medycznych, emer. profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1992 - 2016 - kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2016-2019 kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi szkolenia dla psychoterapeutów i terapeutów rodzinnych. Autor i współautor artykułów i publikacji książkowych z zakresu psychiatrii i psychoterapii, m.in. „Konteksty Psychiatrii”, „Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny”, „Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii”, „Cud w medycynie: na granicy życia i śmierci: opowieści lekarzy”, „Między konfesjonałem a kozetką”, „I jak tu się dogadać?!”.

.

.

.

,,Szanse i zagrożenia dla kształtowania się przymierza między klinicystami na rzecz osiągnięcia celów leczenia.”,

prof. Lidia Cierpiałkowska

.

.

.

"Obalanie mitów o lekach na rzecz współpracy", dr Sławomir Murawiec
.
dr n.med Sławomir Murawiec - specjalista psychiatra, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, specjalista  terapii środowiskowej. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2016 rzecznik prasowy PTP. Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Psychiatria”.  Autor ponad 200 artykułów i 25 rozdziałów w monografiach i podręcznikach akademickich.Redaktor (wraz z dr C. Żechowskim) książki: „Od neurobiologii do psychoterapii” (IPiN Warszawa 2009) oraz zbioru wywiadów „Z psychiatrami o psychiatrii” (Viamedica, Gdańsk 2012). Współautor książek „ Depresja 2016” i „Depresja 2017” oraz "Farmakoterapia w psychiatrii ambulatoryjnej" (wraz z Dr P. Wierzbińskim) Laureat nagród: nagrody im. Stefana Ledera (2014) i nagrody „Złota Synapsa” w kategorii „Zasłużony dla Psychiatrii”  (2018) przyznanych na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz nagrody „Promotor Wiedzy” przyznanej przez „Puls Medycyny” (2019) . Laureat nagrody Aureliusz 2019.
.
.
.
"O budowaniu porozumienia dla pacjenta" , prof. Anna Cierpka i dr Maciej Moskwa
.

prof. Anna Cierpka - doktor habilitowany, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Psychologii Rozwojowej.  Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii rodziny oraz psychologii narracyjnej. Autorka wielu publikacji dotyczących wymienionych obszarów, w tym książki "Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych". W praktyce prowadzi terapię rodzinną, małżeńską i indywidualną według podejścia systemowego. Praktyka psychologiczna w Centrum Pomocy Profesjonalnej, Warszawa

http://psych.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-hab-anna-cierpka/

Dr n.med. Maciej Moskwa -  Asystent i wykładowca w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM, a następnie w II Klinice Psychiatrycznej WUM, w której obronił rozprawę doktorską  w dziedzinie nauk medycznych pod tytułem: Porównanie cech klinicznych, psychospołecznych oraz biochemicznych pacjentów z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, kwalifikowanych do przeszczepienia wątroby.

Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci przy Szpitalu SWZPZPOZ w Warszawie (2011-2013), ordynator Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego i konsultant-psychiatra Szpitala Wolskiego (2013-2015), a następnie zastępca ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach. Autor i współautor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych m.in. na temat psychofarmakoterapii, zaburzeń afektywnych, psychiatrii konsultacyjnej w hepatologii, zaburzeń snu oraz etyki medycznej.

 https://www.cpp.pl/o-nas/