Współtworzenie Systemu Ochrony Zdrowia Psychicznego

PANELE EKSPERCKIE

.

WSPÓŁTWORZENIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Podczas panelu poznamy punkt widzenia pacjenta i asystenta zdrowienia, psychologa, psychiatry i psychoterapeuty oraz przedstawiciela administracji publicznej i architekta reform, na obecną sytuację systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce i jego przyszłość. Dyskusja będzie w znacznej mierze związana z prowadzonym od pewnego czasu w Polsce pilotażem reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego - Pilotażem Centrów Zdrowia Psychicznego (więcej informacji: Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego https://czp.org.pl/).  Jego celem jest wdrożenie w naszym kraju nowoczesnego, skoordynowanego, środowiskowego modelu opieki nad osobami z doświadczeniem kryzysów zdrowia psychicznego.
.
.
.
"O Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego i przyszłości systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce"
dr Marek Balicki
.
.
dr Marek BalickiLekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii (I st.) i psychiatrii (II st.). Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Reformy Psychiatrii i Kierownik Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierował kilkoma szpitalami warszawskimi, dwukrotny minister zdrowia (2003 oraz 2004-2005), doradca Prezydenta RP  (1998-2001), wieloletni parlamentarzysta (poseł na Sejm RP I, II i VI kadencji, senator RP V kadencji). Członek wielu organizacji społecznych i naukowych, wykładowca  i autor licznych publikacji dot. m.in. polityki zdrowotnej, praw pacjenta oraz zdrowia psychicznego.
.
.
.
“Kim są Asystenci Zdrowienia i dlaczego warto ich zatrudniać?”, Paweł Nowicki
.
Paweł Nowicki - absolwent Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Malarstwa. Od niedawna posiadacz dyplomu terapeuty zajęciowego. Asystent zdrowienia pracujący w Bielańskim Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego. Hobby; twórczość plastyczna, muzyka – głównie jazz i ambient.
.
.
.
"Public relations (PR) psychiatrii", dr Sławomir Murawiec
.
dr n.med Sławomir Murawiec - specjalista psychiatra, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, specjalista  terapii środowiskowej. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2016 rzecznik prasowy PTP. Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Psychiatria”.  Autor ponad 200 artykułów i 25 rozdziałów w monografiach i podręcznikach akademickich.Redaktor (wraz z dr C. Żechowskim) książki: „Od neurobiologii do psychoterapii” (IPiN Warszawa 2009) oraz zbioru wywiadów „Z psychiatrami o psychiatrii” (Viamedica, Gdańsk 2012). Współautor książek „ Depresja 2016” i „Depresja 2017” oraz "Farmakoterapia w psychiatrii ambulatoryjnej" (wraz z Dr P. Wierzbińskim) Laureat nagród: nagrody im. Stefana Ledera (2014) i nagrody „Złota Synapsa” w kategorii „Zasłużony dla Psychiatrii”  (2018) przyznanych na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz nagrody „Promotor Wiedzy” przyznanej przez „Puls Medycyny” (2019) . Laureat nagrody Aureliusz 2019.
.
.
.
"Miejsce psychologa w ochronie zdrowia psychicznego - możliwości i problemy",
dr n.hum. Małgorzata Toeplitz-Winiewska
.
dr n.hum. Małgorzata Toeplitz-Winiewskadoktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii , wieloletnia wykładowczyni na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie na emeryturze. Nadal prowadzi zajęcia dydaktyczne na UW  dotyczące problemów etyki zawodu psychologa oraz psychologii sądowej. Wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zainteresowania naukowe: psychologiczna problematyka agresji, zaburzenia procesu socjalizacji , standardy opiniowania sądowego  w sprawach rodzinnych i  nieletnich przestępców, etyczne i prawne aspekty wykonywania zawodu psychologa. Współautorka kilku opracowań z zakresu etyki zawodowej, w tym podręcznika „ Etyka zawodu psychologa. Wydanie Nowe” 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN.