Strona główna

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Psychiatrii i Psychoterapii ”Po Drugiej Stronie Lustra” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Wydarzenie odbędzie się ONLINE w dniach 10-11 października 2020 roku (sobota, niedziela).


Konferencja organizowana jest przez SKN Psychiatrii przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM, SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, SKN Psychiatrii Ambulatoryjnej WUM przy Centrum Terapii Dialog oraz SKN Psychoterapii "Dialog" przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.Celem Konferencji jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zagadnień dotyczących zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wielodyscyplinarnego psychiatryczno-psychoterapeutycznego podejścia do leczenia zaburzeń psychicznych. Wydarzenie to stworzy okazję do zaprezentowania aktualnych kierunków badań w zakresie psychiatrii i psychoterapii oraz do wymiany doświadczeń między uczelniami z całej Polski. Konferencja „Po Drugiej Stronie Lustra” będzie forum do dyskusji oraz przestrzenią do integracji i nawiązania kontaktów między przyszłymi lekarzami pragnącymi specjalizować się w dziedzinie psychiatrii ogólnej i psychiatrii dziecięcej oraz przyszłymi psychologami i psychoterapeutami.

W czasie dwóch dni Konferencji przewidziano wykłady eksperckie oraz panele dyskusyjne dotyczące psychiatrii dzieci i młodzieży, współpracy psychiatra-psychoterapeuta, seksuologii oraz zmian w systemie ochrony zdrowia. Uczestnicy aktywni będą mogli zaprezentować się w konkursie prac oryginalnych, przeglądowych oraz case-report. Częścią Konferencji będą także warsztaty

 

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny