Patroni

Patroni

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Dziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

Ośrodek Szkoleń Systemowych

Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"

Labolatorium Psychoedukacji

 

 Kongres Zdrowia Psychicznego

Polskie Towarzystwo Psychologiczne