Komitet Organizacyjny

Organizatorzy:

 • SKN Psychiatrii przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM, opiekun - dr n. med. Dariusz Maciej Myszka, przewodniczący zarządu – Marcin Piotrowski; 

 • SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, opiekun - prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk i dr Anna Herman, przewodniczący – Mikołaj Góral;

 • SKN Psychiatrii Ambulatoryjnej WUM przy Centrum Terapii Dialog, opiekunki - dr Magda Flaga i dr Anna Nowak, przewodniczący – Jakub Andryańczyk;

 • SKN Psychoterapii ,,Dialog” Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, którego opiekunką jest dr hab. n. hum. Anna Cierpka, a przewodniczącą Maria Mirucka.

 

Skład Komitetu Organizacyjnego:

 • Jakub Andryańczyk (SKN Psychiatrii WUM/SKN Psychiatrii Ambulatoryjnej WUM) - Przewodniczący

 • Anna Dunalska (SKN Psychiatrii WUM)

 • Maria Hołdys (SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży WUM)

 • Angelika Anna Sadkowska (SKN Psychoterapii „Dialog” UW)

 • Maria Mirucka (SKN Psychoterapii „Dialog” UW)

 • Wiktoria Zawadzka (SKN Psychiatrii Ambulatoryjnej WUM)

 • Krzysztof Żochowski (SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży WUM)