Strona główna

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Psychiatrii oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ”Po Drugiej Stronie Lustra” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Odbędzie się ono w dniu
13 kwietnia 2019 roku (sobota) w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
Konferencja jest organizowana przez SKN Psychiatrii przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM i SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM.

Wydarzenie to ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat zagadnień dotyczących zdrowia psychicznego na różnych etapach rozwoju człowieka. Jest ono również szansą na zaprezentowanie aktualnych kierunków badań w zakresie psychiatrii i psychoterapii oraz na wymianę doświadczeń między uczelniami z całej Polski. Jednocześnie traktujemy to spotkanie jako przestrzeń do integracji i nawiązania współpracy między przyszłymi lekarkami, lekarzami pragnącymi specjalizować się w przyszłości w dziedzinie psychiatrii ogólnej i psychiatrii dziecięcej oraz psycholożkami i psychologami.

W czasie Konferencji przewidziano sesje poświęcone zarówno psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii dorosłych jak i psychoterapii. Sesje wykładowe poprzedzą warsztaty.

 

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny