Sesje Studenckie

SESJE STUDENCKIE

Poniżej prezentujemy kolejność wystąpień uczestniczek i uczestników czynnych w trakcie sesji studenckich IV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Psychiatrii i Psychoterapii „Po Drugiej Stronie Lustra”:

 

Sobota, 10 października 2020 r.; 13:00 - 13:45

Sesja przypadków klinicznych:

 1. “Czy choroba psychiczna u rodzica może determinować początek i rozwój zaburzenia psychicznego u dziecka? -przypadek 12-letniej dziewczynki z diagnozą Anorexia nervosa.” - Zuzanna Czudy i Aleksandra Cywińska
 2. „Zastępczy Zespół Münchhausena na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej – opis przypadku” – Jan Jabłoński, Agnieszka Pietruszka
 3. „Reakcja dysocjacyjna po transplantacji serca - opis przypadku” – Mateusz Ożóg

 

Niedziela, 11 października 2020 r.; 12:00-13:45

Sesja prac przeglądowych i oryginalnych:

 • Sesja prac przeglądowych:
 1. „Dysfunkcje seksualne w schizofrenii” – Bogna Bogudzińska, Adrianna Podsiadło
 2. „Matczyna depresja i stres w czasie ciąży a zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży” – Anna Okas
 3. „Zjawisko hejtu jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Działania prewencyjne na przykładzie kampanii społecznych” – Monika Serkowska, mgr Katarzyna Pogorzelczyk, mgr Marta Gallas
 4. „Problemowe używanie alkoholu a zaburzenia seksualne” – mgr Kamila Morawska, Mateusz Stefaniak
 • Sesja prac oryginalnych:
 1. „Filmoterapia w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych” – Marcin Kuna
 2. „Predyktory postaw osób dorosłych względem rozwoju seksualnego dzieci w wieku przedszkolnym” – Olga Stępień, Łukasz Tanaś
 3. “Problemy dnia codziennego ze szczególnym uwzględnieniem problemów natury psychologicznej u matek dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów” - Monika Ziętek

.

.

.

Poniżej załączamy abstrakty wyżej wymienionych prac.