Warsztaty

Warsztat „Razem wbrew stereotypom”

Jest to innowacyjny projekt Fundacji eFkropka. W jego ramach Edukatorzy_rki, tj. osoby po kryzysach, przeprowadzają szkolenia, podczas których dzielą się swoim doświadczeniem chorowania, leczenia i zdrowienia. Towarzyszy im specjalista_ka.

Na warsztacie będziecie miały/mieli okazję:
• pogłębić swoją wiedzę na temat chorób i zaburzeń psychicznych;

• spotkać osoby po kryzysach i wysłuchać ich historii;
• zastanowić się nad tym co pomaga, a co utrudnia kontakt z
osobą w kryzysie;
• popracować ze swoimi zasobami wrażliwości i empatii;
• porozmawiać i dowiedzieć się więcej na temat stygmatyzacji i autostygmatyzacji.

Warsztat jest bezpłatny. Odbędzie się 8.10 lub 12.10 w godzinach 13:00 – 17:00 na platformie Zoom.

BRAK WOLNYCH MIEJSC❗️ 

.

.

.

.

Warsztat „Język w komunikacji z pacjentem z dysforią/ niezgodnością płciową”, mgr Marta Dora

Osoby doświadczające dysforii lub niezgodności płciowej trafiają do specjalistów medycyny i dziedzin pokrewnych z dwoma głównymi zestawami potrzeb. Pierwszy jest ściśle związany z tożsamością płciową i angażuje głównie lekarzy i psychologów seksuologów, psychoterapeutów i lekarzy endokrynologów. Drugi nie odbiega od tych zgłaszanych przez resztę populacji i dotyczy różnorodnych problemów zdrowotnych, zatem ich adresatem może być każda osoba pracująca w szeroko pojętej służbie zdrowia.

W obu tych kontekstach podstawowym narzędziem pracy specjalisty powinien być wywiad, a ten wymaga właściwego doboru słów i pojęć dostosowanych do pacjenta. Pozwala to nie tylko zebrać wiarygodne informacje niezbędne do adekwatnego leczenia, ale przede wszystkim zbudować przymierze z pacjentem.

W trakcie warsztatu/wykładu interaktywnego zostaną przedstawione główne zasady komunikacji z pacjentem transpłciowym, najczęstsze trudności z jakimi mierzą się początkujący specjaliści oraz propozycje ich rozwiązywania.

Mgr Marta Dora - psycholożka, certyfikowana seksuolożka kliniczna, psychoterapeutka po całościowym szkoleniu systemowo-psychodynamicznym. Pracuje w Poradni Seksuologicznej Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Centrum Terapii Synteza. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną w Krakowie i Warszawie. Ukończyła studia z wychowania seksualnego przy Uniwersytecie Warszawskim, jest certyfikowaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradczynią testowania w kierunku HIV. Współredaktorka dwóch książek, współautorka kilkunastu tekstów z obszaru zdrowia seksualnego. Jest autorką lub współautorką pięćdziesięciu wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Prowadzi zajęcia dla studentów psychologii i medycyny oraz warsztaty i szkolenia dla profesjonalistów. Więcej informacji: www.pracowniazasoby.pl

BRAK WOLNYCH MIEJSC❗️ 

.

.

Warsztat "Jak wygląda nasza intymność i seksualność w chorobach?", mgr Bianca-Beata Kotoro

Seks jest dla młodych i zdrowych - to obowiązujący przekaz. On nie uwzględnia potrzeb osób w podeszłym wieku, chorujących somatycznie, czy też seksualności osób, które cierpią na depresję czy mają uszkodzone ciało. To buduje świadomość społeczną, jakoby seks był zarezerwowany tylko dla tych zdrowych i pięknych. Osoba chora, czy ta po operacjach lub starsza jest zwykle postrzegana jako aseksualna, zarówno przez społeczeństwo, jak i przez przedstawicieli opieki medycznej.
.
Nomenklatura - nasza a pacjenta.
Rozmowy z pacjentem o zdrowiu seksualnym.
Największe blokady - strach, lęk by nie urazić pacjenta - co to znaczy?
Wskazówka: czy rozmowa o samobójstwie z osobą cierpiącą na depresję potęguje lub rodzi ryzyka podjęcia próby samobójczej? NIE! - samo wywołanie tej kwestii często przynosi ulgę!
Podobnie jest z osobami z zaburzeniami seksualnymi - rozmowy z nimi o tym - mogą być bardzo pomocne.
.
Mgr Bianca-Beata Kotoro - psychoseksuolożka, psychoonkolożka, terapeutka, psycholożka społeczna, superwizorka ECE z Instytutu Psychologiczno- Psychoseksuologicznego Terapii i Szkoleń "Beata Vita" w Warszawie. Wykładowczyni na uczelniach wyższych i Uniwersytetach III Wieku.
Ekspertka w pracy psychologiczno-seksuologicznej z pacjentami z wyłonioną stomią oraz z pielęgniarkami stomijnymi. Przewodnicząca Rady Ekspertów / Zarządzająca - Europejskiego Centrum Edukacji "PO PROSTU". Autorka artykułów i książek z zakresu psychologii, seksuologii, psychoonkologii i sztuki.
.
BRAK WOLNYCH MIEJSC❗️ 

.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Psychiatrii i Psychoterapii "Po Drugiej Stronie Lustra";
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
  6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz Fundacji eFkropka (w przypadku osób biorących udział w warsztatach prowadzonych przez tę Fundację);
  7. Dane przechowywane będą przez okres 12 miesięcy;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;