Ochrona Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

PANELE EKSPERCKIE

.

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Kolejny panel konferencji „Po Drugiej Stronie Lustra” nosi tytuł „Ochrona Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży”. Będzie się on skupiał na najważniejszych aspektach wspomnianej w tytule części systemu Ochrony Zdrowia w Polsce. Podobnie jak poprzedni prezentowany panel, będzie się on składał z czterech 20 minutowych wystąpień ekspertów oraz 40 minutowego czasu na pytania od publiczności, obserwującej transmisję wystąpień eksperckich. Już dziś warto zadać sobie pytanie – co wiem o działalności Ochrony Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Polsce? Jakie jego aspekty najbardziej mnie interesują? Jakie zagadnienia kliniczne tego działu medycyny związanych z nim działów psychologii i psychoterapii najbardziej mnie ciekawią? Wnioski z odpowiedzi na te pytania, mogą sprawić, że odbiór tego panelu będzie jeszcze bardziej pogłębiony, prelekcje ekspertek i ekspertów słuchane z większą uwagą, a zadawane im pytania lepiej ukierunkowane.
.
.
.
"Stany zagrożenia życia w psychiatrii dzieci i młodzieży", prof. Barbara Remberk
.

Prof. dr hab. n. med. Barbara Remberk - konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, członek zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i oddziału warszawskiego tegoż Towarzystwa, członek zespołu roboczego ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Jest kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W pracy klinicznej koncentruje się na leczeniu zaburzeń okresu adolescencji, zaś obszarem badań naukowych dr hab. Barbary Remberk są zaburzenia psychotyczne o wczesnym początku.

.

.

.

„Pomiędzy osobą a objawem. Psycholog kliniczny w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi.",

prof. Agnieszka Maryniak

Dr hab. n. hum. prof. UW Agnieszka Maryniak -  jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach studiów ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej dziecka. W 1992 roku rozpoczęła pracę w Klinice Neurochirurgii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" , co ukierunkowało jej zainteresowania kliniczne i naukowe w stronę neuropsychologii rozwojowej. Do listopada 2013 roku pracowała w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, była kierownikiem Pracowni Neuropsychologii Rozwojowej. Od 2014 roku jest zatrudniona w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z chorobami układu nerwowego (guzy mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, wady rozwojowe OUN), a także z zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym przede wszystkim z zaburzeniami rozwoju języka. Prowadzi praktykę kliniczną w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW. W wolnych chwilach gra w ping-ponga, fotografuje owady, ptaki i inne zwierzęta, wędruje po Arktyce.

.

.

.

"Planowanie leczenia w psychiatrii dzieci i młodzieży", prof. Tomasz Wolańczyk

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk - neurolog, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Posiada certyfikat z epileptologii Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej i certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Włoskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej. Autor ponad 140 prac naukowych, w tym 5 książek poświęconych psychiatrii dzieci i młodzieży. W przeszłości członek zarządów kilku towarzystw naukowych, konsultant wojewódzki i konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Od roku 2002 kieruje Kliniką Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawie.

.

.

.

"Reforma w psychiatrii dzieci i młodzieży

w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznegodla dzieci i młodzieży Warszawa - Bielany", mgr Dariusz Baran

.

Mgr Dariusz Baran - systemowy terapeuta rodzin, psychoterapeuta, psycholog kliniczny z 30 letnim doświadczeniem; aktualnie bierze udział w projekcie „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt horyzontalny” realizowanym przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którego celem jest testowanie modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.