Jesteś tutaj

Warsztaty

Warsztaty


Serdecznie zapraszamy Uczestników naszej Konferencji na bezpłatne warsztaty, które odbędą się po zakończeniu wykładów. Będzie to niepowtarzalna okazja do zdobycia nowej wiedzy oraz kształtowania umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

 

Regulamin warsztatów

1. Ze względu na formę warsztatową liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują zapisy, które odbędą się w dniu konferencji

2. Każdy uczestnik może zapisać się na jedne wybrane warsztaty.

3. Numery sal, w których odbędą się poszczególne warsztaty zostaną podane w dniu konferencji.

 

Przedstawiamy listę dostępnych warsztatów:

 

1. Wstęp do Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT)

Prowadzący: Beata Wąsowicz, Anita Kręgielewska, Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno- Behawioralnej PTTDBT

 

Wykład ten będzie wprowadzeniem do Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, która opiera się na uważności (mindfulness). DBT jest pierwszym protokołem terapeutycznym bazującym na uważności.

 

 

2. PTSD - diagnostyka różnicowa

Prowadzący: płk dr n. med. Radosław Tworus, Magdalena Wilk, Aleksandra Juszczyk, Diana Wyrębek-Walteras, Hanna Wolak, SKN Psychiatrii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego

 

W trakcie warsztatu uczestnicy będą mogli zapoznać się z kryteriami diagnostycznymi PTSD, omówiony zostanie kontekst powstawania zaburzenia, zarówno wojskowy jak i cywilny. W drugiej części warsztatu uczestnicy pracując w grupach będą mieli okazję sami przeprowadzić diagnostykę różnicową na podstawie przygotowanych case study.

 

 

3. Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży

Prowadzący: mgr Marta Soczewka, mgr Danuta Wieczorkiewicz, Fundacja „Zobacz jestem”, UW

 

Co roku w Polsce samobójstwo popełnia prawie dwukrotnie więcej osób niż ginie w wypadkach samochodowych. Ponad pół tysiąca z nich to dzieci i młodzież do 19 roku życia. Problem ten jednak wciąż funkcjonuje w społeczeństwie jako tabu. W celu działań profilaktycznych najistotniejsza jest edukacja. Uwrażliwienie, jasne określenie przyczyn, skala problemu moga pomóc w zrozumieniu zjawiska i umiejętnym reagowaniu na nie. Warsztat na celu ma prezentację zachowan młodzieży pod kątem autodestrukcji i zachowań samobójczych a także podkreślenie rangi profilaktyki w tym zakresie.

 

 

4. Doświadczenie kryzysu psychicznego w kontekście rodziny, pracy i wsparcia specjalistycznego.

Prowadzący: Sylwia Rozbicka, Anna Paziewska, Stowarzyszenie AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI

 

Celem warsztatu będzie zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi na co dzień borykają się osoby doświadczające kryzysów psychicznych (depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, psychoz). Podczas spotkania zostanie omówione funkcjonowanie osoby chorującej w trzech obszarach – rodziny, pracy, leczenia. Warsztat będzie oparty o ponad 13-letnie doświadczenie Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji, którego działalność związana jest m.in. z prowadzeniem grup wsparcia dla osób po kryzysach i ich bliskich, realizowaniem kampanii społecznych z zakresu zdrowia psychicznego oraz publikacjami psychoedukacyjnymi. Uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni do wspólnej dyskusji, a także ćwiczeń warsztatowych, mających na celu bliższe zapoznanie się z trudnościami osób chorujących, co może w przyszłości pomóc w lepszym zrozumieniu pacjenta i planowaniu leczenia oraz organizowaniu sieci wsparcia.

 

 

5. Warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie obcowania z osobami chorującymi psychicznie" projektu "Razem przeciwko dyskryminacji Fundacji Efkropka

Prowadzący: dr Joanna Krzyżanowska Zbucka, - ekspert, edukatorzy: Anna Patkowska, Maciej Matraszak, Piotr Źrebiec – Fundacja Efkropka

 

Ćwiczenie uświadamiające dyskryminację osób chorujących, prezentacje choroby i zdrowienia poszczególnych osób; scenki pokazujące złe i dobre praktyki lekarskie czy rozmowy przyjaciół; to będzie 17 nasz warsztat; przeprowadzaliśmy je dla lekarzy psychiatrów, psychologów, urzędów pracy, pielęgniarek, studentów; były też otwarte edycje; warsztaty były przeprowadzone w Warszawie i Lublinie.

 

 

6. Badanie funkcji wykonawczych u dzieci

Prowadzący: Łukasz Konowałek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Plan warsztatów zakłada omówienie pojęcia funkcji wykonawczych oraz ich klasyfikacji i sposobu pomiaru. Ponadto zostaną omówione deficyty funkcji wykonawczych towarzyszące zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży. Warsztaty będą miały formę interaktywną - większość informacji będą Państwo zdobywać poprzez doświadczanie.

 

 7. Od smutku do nadziei - zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży

Prowadzący: Anna Dunalska, Zuzanna Dębowska, Kinga Kalińska, SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Warszawski Uniwersytet Medyczny


Wprowadzenie do diagnostyki i leczenia zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży. Warsztaty w formie pracy w grupach oraz omawiania przypadków klinicznych.


 

Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym warsztacie. Niebawem pojawi się formularz, za pomocą którego Uczestnicy będą mogli dokonać rejestracji. Każdy Uczestnik może wziąć udział w jednym warsztacie. O udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa!