Jesteś tutaj

Uczestnictwo czynne

a) Abstrakty

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów, na podstawie których zostaną wybrane najlepsze zgłoszenia (wraz z nazwiskami autorów, nazwą uczelni oraz preferowaną formą prezentacji: wykład lub plakat): 31 styczeń 2017 roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres pdsl2017@gmail.com.

Decyzję o zakwalifikowaniu do wygłoszenia wykładu/sesji plakatowej otrzymają Państwo drogą mailową do dnia 7 luty 2017 roku.

Abstrakty zostaną umieszczone w książeczce streszczeń.

Wytyczne dotyczące abstraktów:

•             Tytuł wykładu

•             Autorzy: nazwisko i pierwsza litera imienia, bez tytułów naukowych z oznaczeniem znakiem „*” osoby/ osób prezentującej pracę/ wybrane zagadnienie

•             Nazwa uczelni

•             Oficjalna nazwa SKN

•             Opiekun SKN

•             Streszczenie wykładu

•             Bibliografia

 Czcionka: Arial, Wielkość: 10. Całość ma mieć ok. 5000 znaków ze spacjami.

Przy umieszczeniu wykresu/tabeli, należy pamiętać  o odpowiednim zmniejszeniu liczby znaków.

Abstrakty z nazwą pliku zgodną z tematem prezentacji prosimy przesyłać na adres: pdsl2017@gmail.com w dwóch formatach: .doc oraz .pdf

Ostateczny termin nadsyłania prezentacji w formatach .ppt oraz  .pdf: 28 luty 2017 r. Plik ma mieć dokładnie taką nazwę, jaki tytuł ma prezentacja.

Niedotrzymanie terminów jest równoznaczne z rezygnacją z aktywnego uczestnictwa w konferencji.

b) Plakaty

Preferowany rozmiar plakatu to 100 cm (długość) x 70 cm (szerokość), czyli format B1. Autorzy plakatu będą najprawdopodobniej proszeni o 2-3 minutowe zaprezentowanie swojej pracy w czasie sesji plakatowej.