Jesteś tutaj

Uczestnictwo czynne

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2019 roku.

Istnieje możliwość prezentacji prac oryginalnych w dwojaki sposób: wykład lub plakat. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do odwołania części plakatowej w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby osób.

a) Abstrakty

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów prac oryginalnych, przeglądowych, case'ów na podstawie których zostaną wybrane najlepsze zgłoszenia (wraz z nazwiskami autorów, nazwą uczelni oraz preferowaną formą prezentacji: wykład lub plakat): 10 lutego 2019 roku.

Uwaga,
ze względu na Państwa prośby ostateczny termin nadsyłania abstraktów zostaje PRZEDŁUŻONY do niedzieli 
17 LUTEGO.

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie za pomocą formularza: https://goo.gl/forms/0wlZihIbsOuP8FGz1

Decyzję o zakwalifikowaniu do wygłoszenia wykładu lub sesji plakatowej otrzymają Państwo drogą mailową do dnia 1 marca 2019 roku.

Abstrakty zostaną umieszczone w książeczce streszczeń.

Wytyczne dotyczące abstraktów:

•             Tytuł wykładu

•             Autorzy: nazwisko i pierwsza litera imienia, bez tytułów naukowych z oznaczeniem znakiem „*” osoby prezentującej pracę/wybrane zagadnienie

•             Nazwa uczelni

•             Oficjalna nazwa SKN

•             Opiekun SKN

Czcionka: Arial, wielkość: 12. Całość ma mieć ok. 500 znaków ze spacjami.

Przy umieszczeniu wykresu/tabeli, należy pamiętać  o odpowiednim zmniejszeniu liczby znaków.

Abstrakty z nazwą pliku zgodną z tematem prezentacji prosimy przesyłać w dwóch formatach: .doc oraz .pdf.

b) Prezentacje

Osoby zakwalifikowane do prezentacji prac zostaną powiadomione mailowo i poproszone o wysłanie prezentacji.

Ostateczny termin nadsyłania prezentacji w formatach .ppt oraz .pdf: 15 marca 2019 roku. Plik ma mieć dokładnie taką nazwę, jaki tytuł ma prezentacja.

Niedotrzymanie terminów jest równoznaczne z rezygnacją z aktywnego uczestnictwa w konferencji.

c) Plakaty

Wymagany rozmiar plakatu to 1000 mm (długość) x 707 mm (szerokość), czyli format B1. Autorzy plakatu będą najprawdopodobniej proszeni o 2-3 minutowe zaprezentowanie swojej pracy w czasie sesji plakatowej.

Ze względów organizacyjnych plakaty niespełniające kryterium wielkości będą zdyskwalifikowane.