Strona główna

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Psychiatrii oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ”Po drugiej stronie lustra” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Odbędzie się ono w dniu
18 marca 2017 roku (sobota) w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
Konferencja jest organizowana przez SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM przy współudziale SKN Psychiatrii przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM.

Wydarzenie to ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat zagadnień dotyczących zdrowia psychicznego na różnych etapach rozwoju człowieka. Jest ono również szansą na zaprezentowanie aktualnych kierunków badań w zakresie psychiatrii oraz na wymianę doświadczeń między uczelniami z całej Polski. Jednocześnie traktujemy to spotkanie jako przestrzeń do integracji i nawiązania współpracy między przyszłymi lekarzami pragnącymi specjalizować się w przyszłości w dziedzinie psychiatrii ogólnej i psychiatrii dziecięcej.

W czasie Konferencji przewidziano prezentacje poświęcone zarówno psychiatrii dzieci i młodzieży jak i psychiatrii dorosłych. Na zakończenie odbędą się warsztaty.

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny