Jesteś tutaj

Organizatorzy

Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk – Kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar - Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk - Adiunkt w I Klinice i Katedrze Psychiatrycznej WUM

dr n. med. Artur Wiśniewski - Opiekun SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży WUM

dr n. med. Bartłomiej Gmaj - Opiekun SKN przy przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM

dr n. med. Maciej KoperaOpiekun SKN przy przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM

dr n. med. Maciej Dariusz Myszka - Wykładowca w I Klinice i Katedrze Psychiatrycznej WUM


Komitet Organizacyjny

Agata Jaworska – Przewodnicząca SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży WUM   (agatta.jaworska@gmail.com)

Karolina Strojnowska – Wiceprzewodnicząca SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży WUM (kstrojnowska@op.pl)

Michał Marciniak – Przewodniczący SKN Psychiatrii przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM (marciniak.michal1990@gmail.com)

Oraz:

Członkowie SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży WUM 

Członkowie SKN Psychiatrii przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM

Obsługa strony internetowej:

Marcin Rzeszutek – mar.rze@gmail.comKlinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego 
II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24 
tel. 022 522 74 80, tel./fax 022 621 16 45 
e-mail: 
psychiatria@litewska.edu.pl

www.facebook.com/PsychiatriaDzieci

psychiatriadzieci@gmail.com

 

 

Katedra i Klinika Psychiatryczna

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 27

tel. +48 22 825 12 36 / fax +48 22 825 13 15

http://www.psych.waw.pl/index.php

http://psychiatryczne.edu.pl/